Sistemde tesis edilecek DDC panoları, tespit edilen nokta listesi ve ekipmanlara göre tarafımızdan projelendirilir ve imal edilir.